Test szóstoklasisty za nami!…

       We wtorek, 1 kwietnia 2014r. 22 uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłkowie przystąpiło do pierwszego, ważnego egzaminu sprawdzającego ich wiedzę i  umiejętności po II etapie edukacyjnym. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Wynik sprawdzianu ma znaczenie informacyjne, jednak każdy Tęczowy szóstoklasista starał się zdobyć maksymalną ilość punktów. Test obejmował zadania otwarte i zamknięte, na podstawie których egzaminatorzy okręgowych komisji zbadają poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych: I. Czytanie, II. Pisanie, III. Rozumowanie, IV. Korzystanie z informacji, V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym. Liczymy na wysoką punktację naszych szóstoklasistów.

A. C. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *