Szkolny Dzień Profilaktyki…

            29 kwietnia uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jabłkowie obchodzili Szkolny Dzień Profilaktyki, który już na stałe wpisał się w kalendarz naszych corocznych imprez. W tym roku podsumowanie szkolnych działań profilaktycznych odbyło się w Jabłkowie. Podczas uroczystego otwarcia imprezy Pani dyrektor Sławomira Kędziora w swoim wystąpieniu podkreśliła, iż opracowane przez naszą szkołę normy i wartości oraz realizowane działania profilaktyczne są bardzo istotne w naszych placówkach. Podkreśliła, że przez cały rok szkolny pedagodzy, wychowawcy i nauczyciele podejmowali szereg działań profilaktycznych, zachęcali młodych ludzi do aktywnego i twórczego życia bez środków psychoaktywnych, uzależnień i przemocy oraz skłaniali ich do refleksji nad własnym życiem i postępowaniem. Następnie głos zabrały koordynatorki przedsięwzięcia p. Danuta Dobrzycka – Klimczak i p. Joanna Tomczak, które przedstawiły następujący program Szkolnego Dnia Profilaktyki:
 Spektakl profilaktyczny dla uczniów klas IV – VI „Szlifowane diamenty”, który poruszał tematykę zagrożeń płynących z eksperymentowania substancjami narkotycznymi nazywanymi „dopalacze”, ale również problemów, z jakimi boryka się młodzież, ich rodzice oraz wychowawcy. Zaprezentowany spektakl kładł również nacisk na pokazywanie i promowanie wśród uczniów dobrych zachowań, opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
 Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla klas I – III i dzieci z oddziału dla uczniów niepełnosprawnych „Piramida zdrowego żywienia”, podczas których uczniowie poznali co jest ważne w komponowaniu codziennych posiłków i jakie składniki żywności są niezbędne oraz co należy robić, by długo cieszyć się zdrowiem. Podsumowaniem zajęć były wykonane przez dzieci różnymi technikami plastycznymi piramidy żywienia.
 Spektakl profilaktyczny dla uczniów klas I – III i dzieci z oddziału dla uczniów niepełnosprawnych „Ta przygoda zdrowia doda”. Tematami głównym widowiska były: szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna (zdrowie fizyczne i psychospołeczne), bezpieczeństwo oraz promocja wysiłku intelektualnego, jako pożywienia tęgiego umysłu.
 Warsztaty dla uczniów klas IV „Dopalacze. Próbujesz – ryzykujesz”. Uczniowie dowiedzieli się, jakie negatywne konsekwencje czekają na tych, którzy ryzykują z dopalaczami.
 Warsztaty dla uczniów klas V „Większość nie bierze”. Dzięki tym zajęciom uczniowie obalili mity o dopalaczach oraz ustalili niezbite fakty o szkodliwości dopalaczy.
 Warsztaty dla uczniów klas VI „Nie tańcz jak Ci zagrają”, podczas których uczniowie ustalili, że narkotyki pozbawiają człowieka wpływu na własne życie.
 Szkolenie dla nauczycieli „Komunikacja interpersonalna”.
W tym jakże aktywnym dniu, pełnym działań nie zabrakło czasu na wspólny posiłek oraz rozmowy, wspólne zabawy i integrację między filialną.
Programy teatralno – profilaktyczne dla uczniów i szkolenie dla kadry pedagogicznej zrealizowane zostały przez Barbarę Paligę – pedagoga i Dawida Zawadę – trenera profilaktyki, reprezentujących Krakowskie Centrum Profilaktyki w Krakowie, a sfinansowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach.
Serdecznie dziękujemy p. Małgorzacie Szpendowskiej – Wylegalskiej z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach i p. Sławomirze Kędziora z Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA w Jabłkowie za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania profilaktyczne i przekazana wiedza na temat zdrowego stylu życia zostanie naszym uczniom w pamięci i przerodzi się w praktykę.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *