Szkoła

Jesteśmy Szkołą, która powstała 01.09.2011r. Naszym organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA. Swoją działalność prowadzimy w Szkole podstawowej w Jabłkowie z punktami filialnymi, które mieszczą się w Rejowcu, Lechlinie i Pawłowie Skockim. W dwóch pierwszych filiach obowiązek szkolny realizują uczniowie w klasach I ? VI, natomiast w Pawłowie Skockim funkcjonuje Oddział dla Dzieci Niepełnosprawnych. Nasza szkoła zapewnia opiekę i pomoc pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.

Dzięki ofercie zajęć dodatkowych nasi uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i zdolności uczestnicząc w kółkach: artystycznym, teatralnym, muzycznym, przyrodniczym i sportowym.

Nad rozwojem i edukacją dzieci czuwać będzie wykwalifikowania i doświadczona kadra pedagogiczna.