Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA powstało z inicjatywy jednej z nauczycielek pracujących w naszej szkole w celu ratowania szkoły i przedszkola dotychczas prowadzonych przez inną organizację pożytku publicznego. Stowarzyszenie zrzesza w swoich szeregach nauczycieli, ale także rodziców dzieci uczęszczających do naszych placówek. Misją naszego stowarzyszenia jest prowadzenie szkół i przedszkoli a przez to  kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia, które cechować będzie radość życia, wysokie standardy moralne i chęć pełnego pasji pozytywnego oddziaływania na swoje środowisko.