Sprawdzian szóstoklasisty już za nami…

            5 kwietnia najstarsi uczniowie naszych tęczowych szkół w Jabłkowie, Lechlinie i Rejowcu, przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty. Był to ostatni sprawdzian tego typu przeprowadzony przez CKE. Tematem przewodnim tegorocznego testu było kakao i czekolada. Sprawdzian składał się z dwóch części: testu humanistyczno – matematycznego oraz testu z języka angielskiego. Zadania z języka polskiego i matematyki miały formę zamkniętą i otwartą. Język angielski to zadania zamknięte, w których uczeń wybiera i zaznacza tylko jedną, prawidłową odpowiedź. Zadania zamieszczone w arkuszach sprawdzały opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Po zakończeniu testu szóstoklasiści pozytywnie, z dużym optymizmem i pewnością wypowiadali się na temat stopnia trudności sprawdzianu. Mimo ogromnego stresu, bo to przecież ich pierwszy poważny egzamin, uważają, że w większości udzielili prawidłowych odpowiedzi. Wyniki testów będą znane w czerwcu. Trzymamy zatem kciuki!

A. C.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *