REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Bożonarodzeniowa kartka…

I. Cele konkursu:

  • Kontynuacja tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
  • Kultywacja tradycji będących źródłem naszego dziedzictwa.
  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych dzieci oraz ich rodziców.
  • Rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci.

II. Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-6 lat.  Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 1 pracę. Każda z praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz wiek.

Do pracy należy dołączyć kartę  zgłoszenia udziału w konkursie (załącznik nr 1)

III. Technika prac:

Technika dowolna: według własnych upodobań i uzdolnień.

IV. Wymiary kartki:

Rozmiar A5 (format zeszytu)

V. Kryteria oceny prac:

Twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz estetyka wykonania będzie najwyżej oceniane w pracy. Prace ocenianie będą w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 lata i 5-6 lat.

VI. Termin konkursu:

Prace należy składać do dnia  12.12.2014r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 15.12.2014r. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas spotkania opłatkowego.

VII. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

VIII. Organizator konkursu

Przedszkole Publiczne Tęczowa Łąka w Jabłkowie

IX. Osoby odpowiedzialne

Paulina Nowak, Agnieszka Kokowska

 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *