przedszkole

Od 01.09.2011r. jesteśmy Przedszkolem Publicznym w Jabłkowie z Oddziałami w Łosińcu i Rejowcu. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA. Nasze Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. W Oddziałach w Jabłkowie i Rejowcu zorganizujemy w dwóch grupach wiekowych – trzy-, czterolatków oraz pięcio-, i sześciolatków natomiast w Łosińcu utworzymy dwie grupy: trzy-, czterolatków, pięcio-,  i sześciolatków. Każdej z utworzonych grup nadamy nazwę z którą dzieci będą mogły się identyfikować, co od najmłodszych lat będzie kształtować w nich przynależność do grupy.

Nasze Przedszkole zapewnia pomoc i opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczna. Ofertę edukacyjną wzbogaciliśmy dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego, rytmiki oraz plastyczno – artystycznymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rodziców postanowiliśmy wydłużyć czas pracy Przedszkola, który przedstawia się następująco:

Łosiniec 8.00 – 15.00

Rejowiec, Jabłkowo 7.30 – 14.00