Nagród czas…

            Czerwiec, to miesiąc podsumowujący pracę i osiągnięcia uczniów podczas całego roku szkolnego. Zgodnie z regulaminem, nagradzani zostają ci uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce lub poprawili je w II semestrze. Podczas uroczystego apelu rozstrzygnięto również semestralny szkolny konkurs dla klas IV – VI. Wszyscy uczniowie klasy pracują na wysoką średnią z poszczególnego przedmiotu. Za najwyższe średnie przyznawane są statuetki, a klasa, która zdobędzie ich najwięcej otrzymuje zaszczytny tytuł Klasy na Medal. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów .Pani dyrektor S. Kędziora wręczyła wyróżnionym uczniom dyplomy za wysokie osiągnięcia w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Najwyższe średnie na koniec roku szkolnego 2015/2016 otrzymali:

Klasa II

Klaudia Kędziora kl. II Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Kacper Popiela kl. II Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Nicole Pac kl. II Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Natalia Baniecka kl. II Za wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
Marta Szymkowiak kl. II Za wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
Julia Wanecka kl. II Za wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
Oliwia Koperska kl. II Za wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
Agata Hynder kl. II Za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie

Klasa III

Michał Gruszka kl. III Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Agata Nowicka kl. III Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

Klasa V

Julia Łęc kl. V Za wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
Patrycja Malczewska kl. V Za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie

Klasa V

Dominika Rozmiarek kl. VI Za wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
Klaudia Wanecka kl. VI Za wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
Uczniowie, którzy poprawili swoje oceny

Kl. IV

Sara Główna
Julia Socha
Katarzyna Owczarzak

Kl. V

Patrycja Malczewska
Sandra Westfal
Grzegorz Sommerfeld
Jakub Owczarzak
Oliwia Smykowska
Małgorzata Kędziora
Zuzanna Ratajczak
Zuzanna Ossowska
Julia Łęc – plastyka
Wiktoria Hytra

Kl. VI

Weronika Koperska
Dominika Rozmiarek
Kamil Skarupa
Jakub Walkowiak
Klaudia Wanecka
Miłosz Grynia

            Statuetki najlepszych artystów oraz najlepszych sportowców w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 otrzymali uczniowie klasy VI.
W tym dniu zakończył się również całoroczny konkurs koordynowany przez SU. Uczniowie wszystkich klas wykonując przydzielone na rok szkolny działania, otrzymywali punkty. Klasa, która zdobyła ich największą liczbę – została Klasą z Klasą i otrzymała dyplom oraz nagrodę do klasy. Zadania punktowane to: czystość i wystrój klasy, zadania związane ze zmianami pór roku, ilość zdobytych przez uczniów pochwał, liczba wypożyczonych książek ze zbiorów szkolnej biblioteki, udział w akcjach charytatywnych prowadzonych na terenie naszej szkoły, udział w projektach edukacyjnych realizowanych w szkole, zbiórka nakrętek plastikowych, puszek aluminiowych. Zaszczytny tytuł Klasy z Klasą 2015/2016 zdobyli uczniowie klasy II. Serdecznie gratulujemy klasie II i zachęcamy wszystkie klasy do rywalizacji w kolejnym roku szkolnym. Na koniec pani dyrektor jeszcze raz złożyła gratulacje wyróżnionym uczniom i życzyła wszystkim udanych, bezpiecznych wakacji i szczęśliwego powrotu do szkoły, ale dopiero we wrześniu.

A. C. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *