Kółko taneczne…

            Kółko taneczne to dodatkowe zajęcia dla uczniów, którzy lubią aktywnie spędzać czas wolny i chcą rozwijać swoje zainteresowania. Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności z zakresu tańca oraz sprzyjają integracji uczestników, dają przyjemność i radość ze wspólnego ruchu. Dodatkowo dzieci mają możliwość rozwoju wrażliwości na muzykę i ruch, doskonalą poczucie rytmu i estetyki ruchowej, uczą się pokonywania tremy i nieśmiałości, a także wiary we własne możliwości. Zajęcia mają również niewątpliwy wpływ na wzbogacenie osobowości ucznia, rozwijają i doskonalą ich nawyki muzyczno-ruchowe, wyrabiają poczucie piękna i są źródłem doznań estetycznych. Podczas zajęć uczymy się kroków różnych tańców, łącząc je następnie w układy taneczne, które dzieci prezentują podczas szkolnych imprez. Muzyka jak wiadomo stanowi nieodłączny element tańca i odgrywa ważną rolę w tego typu zajęciach. Dobrze dobrana i zespolona z ruchem działa wybitnie ożywiająco. Pobudzając zmysłowo i emocjonalnie rozwija wyobraźnię i ekspresję twórczą ćwiczących. Lekkość oraz swoboda z jaką uczniowie wykonują wszystkie ćwiczenia świadczy jedynie o tym, że kochają to, co robią pomimo ogromu pracy, jaką muszą w to włożyć. Uśmiech na ich twarzach podczas występów utwierdza mnie jedynie w przekonaniu, że Taniec to nie układ figur, żeby się go nauczyć, trzeba go pokochać. Dopiero wtedy wiem, że praca, którą wykonuję ma sens. Kółko taneczne przyczynia się zatem do rozwoju zainteresowań i uzdolnień ruchowo – tanecznych uczniów naszej szkoły, do popularyzacji tańca oraz stanowi ciekawą formę spędzania przez nie czasu wolnego.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *