Klub Ortograffiti…

              W naszej szkole, w klasach I, realizowany jest projekt Czytamy z Bratkiem. Podczas naszych cotygodniowych spotkań dzieci poznają przygody Bratka, bohatera bajek terapeutycznych. Ponadto uczniowie wykonują różnorodne ćwiczenia, zadania, bawią się i odpowiadają na pytania związane z przeczytaną treścią. Bratek ma pozytywne relacje z dziećmi i zawsze pomaga im w pokonywaniu wszelkich trudności. W nauce czytania cierpliwie wspiera w przełamywaniu lęku przed czytaniem oraz ciepło motywuje do wysiłku. Ponadto ma ogromny wpływ na wzbudzenie zainteresowania czytaniem. Dzięki tym zabiegom możemy spodziewać się, że wzrośnie u dziecka poczucie kompetencji i wiara we własne siły. Radosne pochwały Bratka i kontakt z ciekawymi przygodami pozytywnie wpływają na stosunek uczniów do czytania. Dzięki obecności Bratka dzieci mogą poznawać radość płynącą z czytania oraz rozwijać funkcje poznawczo – motoryczne.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *