Karta rowerowa…

             6 czerwca uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie z filiami w Lechlinie i Rejowcu przystąpili do praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Cele tego egzaminu to: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. Egzamin składał się z dwóch części. Pierwsza część, teoretyczna, to sprawdzenie wiadomości. Etap ten odbył się w formie pisemnej i polegał na rozwiązaniu testu. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów. Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego. Część praktyczna odbyła się na terenie przy szkole w Lechlinie. W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą: jazdę po łukach, wykonywanie manewrów: skręcanie w prawo, skręcanie w lewo, zawracanie, omijanie przeszkód, wymijanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie. Uczniów do egzaminu przygotowała pani Justyna Graczyk, która czuwała także nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu. Egzamin na kartę rowerową zdali wszyscy uczniowie przystępujący do części praktycznej, co pozwoli im na otrzymanie pierwszego ważnego dokumentu w ich życiu – karty rowerowej. Serdecznie gratulujemy!

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *