Jak zbudowana jest woda?

       Woda jest niezbędna do istnienia życia na Ziemi. Składa się z małych drobin, których nie można zobaczyć nawet pod najsilniejszym mikroskopem. Są to atomy. Atomy o różnych wielkościach łączą się ze sobą i tworzą cząsteczki. Substancja zbudowana z cząsteczek nosi nazwę związku chemicznego. Nasza woda zbudowana jest z cząsteczek, czyli jest związkiem chemicznym. Każda cząsteczka składa się z jednego atomu tlenu (O) i dwóch atomów wodoru (H). Takie właśnie modele wody budowaliśmy. Następnie układaliśmy cząsteczki wody w różnych stanach skupienia.

Kółko przyrodnicze Młodzi Badacze Przyrody

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *