[Jabłkowo] Tydzień wolontariatu

W ramach programu społecznego ?Szkoła bez przemocy? w dniach 5-9 grudnia 2011 w Szkole Podstawowej w Jabłkowie zorganizowany został Tydzień Wolontariatu. To ogólnopolskie wydarzenie propagujące ideę wolontariatu szkolnego było w naszej szkole organizowane po raz pierwszy.

 Tydzień Wolontariatu stał się wspaniałą okazją do zaprezentowania działań podejmowanych przez społeczność szkolną na rzecz potrzebujących. Wśród podjętych działań znalazły się:

§          Akcja informacyjna nt. działań wolontariatu.

§          Kiermasz świąteczny.

§          Przedstawienie ?To brak ruchu i śmieci tuczą dzieci? propagujące zdrowy tryb życia wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.

§          Spotkanie z dietetykiem.

§          Gry i zabawy ruchowe.

§          Nauka tańca.

§          Pomoc w nauce.

§          Pomoc w podawaniu posiłków uczniom najmłodszym.

§          Zbiórka ?groszy?.

§          Sprzedaż wigilijnych świec Caritas.

Działalność wolontariuszy przyniosła wiele korzyści potrzebującym i miała też pozytywny wpływ na samych pomagających. Dzięki podjętym działaniom dzieci miały okazję uczyć się postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Kształtowały umiejętności komunikowania się, współpracy, nabywania wiedzy na temat osób niepełnosprawnych i specyfiki pracy z nimi. Zaspokojona została potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem. Wolontariusze mieli okazję rozwijać swoje zdolności manualne i interpersonalne, a także mieli szansę wykazać się na terenie szkoły. Ponadto zorganizowane wydarzenie umożliwiło zagospodarowanie wolnego czasu uczniom.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *