Edukacja kulturalno – artystyczna…

             Uczestnicy edukacji kulturalno-artystycznej otrzymają wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym i sposobów zaangażowania w życie lokalnej społeczności. Warsztaty będą okazją nie tylko do działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, ale także mają służyć podniesieniu jakości życia poprzez nabycie umiejętności swobodnej i poprawnej wypowiedzi, przełamywaniu barier w komunikacji z innymi i przed innymi, wzrost pewności siebie, świadomości siebie, poczucia własnej wartości i odnajdywania radości w twórczej ekspresji. Spotkania odbywają się we wtorki w Lechlinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *