DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ DLA UCZNIÓW

  1. Staram się osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.
  2. Sumiennie przygotowuję się do zajęć.
  3. Jestem zdyscyplinowany i przestrzegam regulaminu szkoły oraz zaleceń bezpieczeństwa.
  4. Nikogo nie krzywdzę.
  5. Szanuję odmienne poglądy innych osób.
  6. Sprzątam miejsce pracy, utrzymuję porządek w klasie i przestrzegam zasad higieny.
  7. Jeśli zauważę uszkodzone wyposażenie, zgłaszam to wychowawcy, otoczenie nie jest mi obojętne.
  8. Nie przynoszę do szkoły telefonu komórkowego, a jeśli jest to konieczne to wyłączam go na zajęciach.
  9. Przestrzegam zasad zdrowego odżywiania.
  10. Wystrzegam się substancji uzależniających i nie przynoszę niebezpiecznych przedmiotów do szkoły.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *