Dzień Ziemi 2016 pod hasłem Palący Temat – Niska Emisja!…

            Międzynarodowy Dzień Ziemi jest coroczną akcją mającą na celu propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców naszej planety. Ma przybliżyć dzieciom i młodzieży szkolnej idee, zasady oraz aktualne problemy funkcjonowania współczesnego świata. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi oprócz tradycyjnego zbierania śmieci, poświęcone są problemom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji. Nasza szkoła przyłączając się do akcji, przybliża uczniom temat jakości powietrza w Polsce oraz uświadamia, jakie są skutki zanieczyszczeń powietrza dla środowiska i zdrowia człowieka, a także uczy, jakie działania należy podjąć, aby nastąpiła pozytywna zmiana. Przeciwdziałanie niskiej emisji, ale też emisji CO2 to bowiem bardzo aktualny temat, gdyż stan powietrza w wielu miejscach w Polsce, budzi zastrzeżenia i ma bezpośredni wpływ na stan zdrowia Polaków. Należy zatem szerzyć informacje czym jest niska emisja i co możemy zrobić, by ją ograniczyć.

Nasze działania wsparł Urząd Miasta i Gminy w Skokach, który dostarczył worki na śmieci oraz jednorazowe rękawiczki, za co serdecznie dziękujemy.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *