Dzień Edukacji Narodowej…

,,Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce, za światło, co się rozszerza, za dar najpiękniejszy, za wiedzę”.

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły, dlatego też 13 października uczniowie naszej szkoły przygotowali akademię podczas, której pokazali swoje ogromne zdolności artystyczne. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom życzymy, aby niełatwa misja pedagoga, nauczyciela i wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że budują Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości.

Comments are closed.