Bieg po zdrowie…

             W porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Wągrowcu w naszej szkole realizowany był w klasach IV program antytytoniowej edukacji zdrowotnej Bieg po zdrowie. Zajęcia w programie realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, których podstawą była kreatywność i aktywność uczniów. Podczas cyklu zajęć uczniowie: dyskutowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, przeprowadzali wywiady z osobami niepalącymi, liczyli koszty palenia papierosów, pracowali w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów oraz tworzyli komiks z bohaterami programu. W ten sposób uczniowie mieli okazję zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Przekazywanie bowiem dzieciom wiedzy na ten temat oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw związanych z tym obszarem przyczynia się do zdrowego stylu życia, który uważany jest za główny czynnik wpływający na zdrowie człowieka.

 

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *