SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI „Smart to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?”…

Cze 25, 2019   //   Autor: Maciej   //   Aktualności, Jabłkowo, Lechlin, Rejowiec, Szkoła  //  Brak komentarzy

             17 czerwca, organizując Szkolny Dzień Profilaktyki, posumowaliśmy szereg działań, profilaktycznych i wychowawczych z obszaru cyberprzemocy i innych zagrożeń płynących z mediów, które zostały przeprowadzone w ciągu roku szkolnego 2018/19. Celem podsumowania była „telefoniczna” edukacja uczniów, zapoznanie ich z zasadami dobrego zachowania podczas korzystania z komórek, uświadomienie im, że od telefonu też można się uzależnić, pokazanie zagrożeń i konsekwencji wynikających z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z komórek, rozwinięcie umiejętności racjonalnego korzystania ze smartfona. By zrealizować nasze cele zgłosiliśmy szkołę do ciekawej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł: „Smart to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?” Realizacja kampanii była ważnym i widocznym wydarzeniem, objęła całą społeczność szkolną, zarówno uczniów, jak też rodziców i nauczycieli. Wykorzystaliśmy materiały dydaktyczne zaproponowane przez ekspertów kampanii, adaptując je na potrzeby szkoły, a także zrealizowaliśmy własne, ciekawe pomysły i dodaliśmy działania profilaktyczne związane z cyberprzemocą. Zależało nam, by uczniowie poprzez udział w atrakcyjnych działaniach dowiedzieli się jak najwięcej o problemie fonoholizmu. Celem Szkolnego Dnia Profilaktyki nie było to, aby młodzi ludzie przestali korzystać z telefonów i Internetu, ale by robili to świadomie, mądrze i z umiarem. Trudno bowiem sobie wyobrazić współczesny świat bez telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, komputerów czy Internetu. Media cyfrowe i urządzenia mobilne są obecne w naszym codziennym życiu. Jeśli wykorzystujemy je świadomie i odpowiedzialnie, pomagają nam w pracy i nauce, dostarczają informacji i rozrywki oraz służą do komunikacji. Pamiętajmy jednak, że używane w niewłaściwy sposób, mogą się stać realnym zagrożeniem, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Kampanię w naszej szkole zainicjowała pani Joanna Tomczak – pedagog szkolny, natomiast realizacją kampanijnych działań zajęli się wychowawcy.

Joanna Tomczak

Komentarze