Dobrze Cię widzieć…

Lut 19, 2019   //   Autor: Maciej   //   Aktualności, Lechlin, Szkoła  //  Brak komentarzy

             „Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. Nasi uczniowie również biorą udział w tym projekcie i w jego ramach otrzymali od organizatorów kamizelki odblaskowe oraz wzięli udział w pogadankach przeprowadzonych w szkole. Podczas spotkań szczególną uwagę zwrócono na odpowiedni ubiór, gdyż podstawowym elementem każdego okrycia wierzchniego oraz plecaka powinny być odblaski. To one umożliwiają dostrzeżenie człowieka w warunkach niedostatecznej widoczności, co często chroni przed potrąceniem przez samochód. Ponadto uczulono uczniów, że samo bycie widocznym na drodze nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, jeżeli dziecko nie wie w jaki sposób powinno poruszać się w ruchu ulicznym. Dlatego przećwiczyliśmy po raz kolejny prawidłowe poruszanie się poza domem. Dążymy bowiem do tego, by uczniowie kształcili w sobie takie nawyki i zachowania, aby w przyszłości, jako młodzi ludzie potrafili bezpiecznie i mądrze uczestniczyć w ruchu drogowym.

Joanna Tomczak

Komentarze