Uczniowski Samorząd Szkolny…

październik 22, 2018   //   Autor: Maciej   //   Aktualności, Samorząd Uczniowski, Szkoła  //  Brak komentarzy

Samorząd Uczniowski jest po to, by rządzić szkołą, aby w niej było miło i wesoło! Aby tak się stało, społeczność szkolna na początku jesieni wybiera spośród siebie przedstawicieli do Samorządów Klasowych.

Zasady te określa odpowiednia ordynacja wyborcza. Członkowie władz Samorządów Klasowych tworzą Uczniowski Samorząd Szkolny. Następnie podczas tajnych, powszechnych i bezpośrednich wyborów odbywa się głosowanie na członków Rady SU. Wybory te zostają poprzedzone kampanią wyborczą, podczas której kandydaci przedstawiają elektoratowi swój plan wyborczy. Tym sposobem powołana zostaje Rada SU. W imieniu uczniów podejmuje ona bieżące decyzje i jest odpowiedzialna za koordynację zadań ogólnoszkolnych. Przedstawiamy Radę Samorządu Uczniowskiego w Rejowcu na rok szkolny 2018/2019.

Przewodnicząca – Klaudia Kędziora, kl. V
Zastępca – Nicole Pac, kl. V
Sekretarze i łącznicy klasowi – Nikodem Baszczyński – Chmiała, kl. IV, Julia Paczkowska, kl. VI, Michał Gruszka, kl. VI
Opiekun- pani Anita Czechowska

Wzorem lat ubiegłych Samorządy działające w Jabłkowie, Lechlinie i Rejowcu propagują i upowszechniają wolontariat. Zachęcamy zatem wszystkich, którym nie obca jest bezinteresowna pomoc innym, do włączenia się w całoroczne i okresowe akcje Szkolnego Koła Wolontariatu. Natomiast nowym uczniowskim władzom życzymy owocnej kadencji.

A. C.

Komentarze