Samorząd Uczniowski jest po to, by rządzić szkołą, aby w niej było miło i wesoło!

Paź 19, 2017   //   Autor: Maciej   //   Aktualności, Samorząd Uczniowski, Szkoła  //  Brak komentarzy

            Aby tak się stało, społeczność szkolna na początku jesieni wybiera spośród siebie przedstawicieli do Samorządów Klasowych. Zasady te określa odpowiednia ordynacja wyborcza. Członkowie władz Samorządów Klasowych tworzą  Uczniowski Samorząd Szkolny. Następnie podczas tajnych, powszechnych i bezpośrednich wyborów  odbywa się głosowanie na członków Rady SU. Wybory te zostają poprzedzone kampanią wyborczą, podczas której kandydaci przedstawiają elektoratowi  swój plan wyborczy. Tym sposobem  powołana zostaje Rada SU. W imieniu uczniów podejmuje ona bieżące decyzje
i jest odpowiedzialna za koordynację zadań ogólnoszkolnych. Przedstawiamy Radę rejowieckiego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018.

Przewodnicząca – Julia Socha, kl. VI

Zastępca – Magdalena Kwiatkowska, kl. VI

Sekretarze i łącznicy klasowi – Weronika Stasiak, kl. III, Klaudia Kędziora, kl. IV,      Nicole Pac, kl. IV.

Opiekun- pani Anita Czechowska

 W tym roku szkolnym Samorządy działające w Jabłkowie, Lechlinie i Rejowcu propagują i realizują projekt związany z upowszechnianiem wolontariatu. Zachęcamy zatem wszystkich, którym nie obca jest bezinteresowna pomoc innym, do włączenia się w całoroczne i okresowe akcje Szkolnego Koła Wolontariatu. Natomiast nowym uczniowskim władzom życzymy owocnej kadencji.

Anita Czechowska

Komentarze