II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny…

Cze 9, 2017   //   Autor: Maciej   //   Aktualności, Lechlin, Szkoła  //  Brak komentarzy

            Szkoła Podstawowa w Jabłkowie po raz drugi zaprosiła uczniów klas III szkół podstawowych do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym. Koordynatorem konkursu była pani Joanna Tomczak, za wybór i przygotowanie tekstów dyktand odpowiedzialna była pani Anita Czechowska. Tekst dyktanda etapu III opracowała pani Elżbieta Drygas, pedagog, współzałożycielka autorskiej szkoły Łejery w Poznaniu. Organizatorki wspomagane były przez panie: Justynę Graczyk, Małgorzatę Lewicz, Natalię Korczak i Danutę Dobrzycką – Klimczak. Konkurs był trzyetapowy. Na wszystkich etapach miał formę dyktanda. Maksymalnie, w każdym etapie, uczestnik mógł zdobyć 100 punktów. Celem konkursu było:
 Syntetyzowanie i porządkowanie wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów nabytych w cyklu trzyletniego nauczania.
 Uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej.
 Kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej.
 Stymulowanie aktywności emocjonalnej uczniów i wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii.
 Oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych (konkurs).
 Wdrażanie do respektowania zasad „zdrowej rywalizacji”.
Etap pierwszy i drugi uczniowie pisali na terenie swoich szkół. Teksty dyktand zostały przesłane przez organizatorów do zgłoszonych szkół w dniach określonych w terminarzu. Za organizację pierwszego i drugiego etapu konkursu odpowiadali nauczyciele zgłaszający uczniów. Zadaniem komisji szkolnych było wyłonienie maksymalnie trzech uczniów, którzy w eliminacjach osiągnęli najlepsze wyniki. Po II etapie, na podstawie nadesłanych protokołów, organizatorzy konkursu zgodnie z regulaminem, wyłonili 13 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Ci uczniowie wzięli udział w finale II Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego klas III, który odbył się 31 maja w Lechlinie. Po wnikliwym sprawdzeniu wszystkich prac komisja nie przyznała tytułu Mistrza Ortografii, ale wyłoniła najlepsze prace i przyznała odpowiednio:

I miejsce – Jakub Gruszka, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie filia Lechlin – 86 pkt.
II miejsce – Alicja Przybysz, Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym – 83 pkt.
III miejsce – Jowita Gaca, Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym – 81 pkt.

Ponadto wyróżnieni zostali: Julia Kowalewska, Oliwia Koperska, Nikola Gaca, Oliwier Gier, Klaudia Kędziora, Marta Szymkowiak, Weronika Majcherczyk, Agata Hynder, Kacper Bąkowski i Agata Januchowska. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu dziękujemy i gratulujemy wiedzy w dziedzinie ortografii, która wymaga systematycznej i wytrwałej pracy.

Joanna Tomczak

Komentarze