A, B, C, D, E…

Mar 7, 2017   //   Autor: Maciej   //   Aktualności, Kółko j. angielskiego  //  Brak komentarzy

Let’s play with the alphabet!
A [ej], B [bi], C [si], D [di ], E [i], F [ef], G [dżi],
An elephant is sitting on my knee!
H [ejcz], I [aj], J [dżej], K [kej], L [el], M [em],
N [en], O[oł],
A little mouse is sitting on my toe!
P [pi], Q [kju], R [ar], S [es], T [ti], U [ju], V [wi],
I like watching cartoons on TV!
W [dablju], X [eks], Y [łaj], Z [zed]
We are singing the English ALPHABET!

A. B. 

Komentarze