Kurtyna w górę!

Paź 4, 2016   //   Autor: Maciej   //   Aktualności, Kółka artystyczne, Rejowiec, Szkoła  //  Brak komentarzy

            Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Zajęcia teatralne poszarzają i kształtują wiedzę ucznia. Opierają się w dużej mierze na zabawie. Z obserwacji wynika, że telewizja, internet, komputer, to główni współcześni bohaterowie czasu wolnego uczniów. Teatr może być alternatywą dla biernego i niezdrowego spędzania czasu wolnego dzieci. Praca i udział w zajęciach kółka teatralnego owocują uwrażliwianiem się dzieci, otwarciem emocjonalnym.
Teatr szkolny uczy również szacunku dla pracy drugiego człowieka. Dzięki pracy w zespole dzieci uczą się współodpowiedzialności, konieczności liczenia się z innymi ludźmi oraz tolerancji. Teatr uaktywnia fantazję dziecka, marzenia i zainteresowania. W naszej szkole działa kółko teatralno – muzyczne Magicy.
Młodzi aktorzy kształtują tu pod okiem prowadzących nauczycieli umiejętności aktorskie, artystyczne, literackie, plastyczne, organizacyjne oraz wokalne. W różnorodny sposób nabywają również podstawową wiedzę o teatrze. W nowym roku szkolny Magicy planują ujawnienie swych zdolności w kilku przedstawieniach, na które już teraz zapraszamy.

A. C.

 

Komentarze