Gość na kółku przyrodniczym…

kwiecień 7, 2016   //   Autor: Maciej   //   Aktualności, Kółko przyrodnicze IV-VI  //  Brak komentarzy

            W roku szkolnym 2015/16 przyrodnicy z Lechlina biorą udział w cyklu zajęć związanych   z ochroną przyrody. W pierwszych dniach lutego, chętni uczniowie  z  klas     IV – VI wzięli udział w szkolnym etapie konkursu Parki narodowe w Polsce. Członkowie kółka przyrodniczego   wykonali albumy zawierające mapę  Polski,  na którą  naniesiono parki narodowe oraz mapę  gminy Skoki z obiektami chronionymi na naszym terenie. W pierwszych dniach marca, podczas  wycieczki do  rezerwatu florystycznego Śnieżycowy Jar niedaleko Uchorowa, utrwalili na zdjęciach kwitnące śnieżyce.

            22 marca 2016 r. szkołę w Lechlinie odwiedziła  Aleksandra Frankowska, która pracuje w Referacie Ochrony Środowiska w Gminie Skoki. Pani Ola opowiedziała uczniom o warunkach ustanawiania pomników przyrody. Omówiła to na przykładzie ostatnio ustanowionego pomnikiem przyrody, głazu narzutowego (gnejsu) , który jest położony na terenie Leśnictwa Brzeźno. Uczniowie dowiedzieli się również, że zniesienia tej formy ochrony przyrody, dokonuje organ, który ją ustanowił. Następuje to w przypadku utraty wartości przyrodniczych obiektu, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa lub w razie konieczności realizacji inwestycji  publicznej.  Na spotkaniu  uczniowie  z Lechlina  poszerzyli swoją wiedzę na temat ochrony  przyrody w naszej gminie.

Grażyna Kufel

Komentarze