Eureka! Czyli co odkrył Archimedes?

Paź 16, 2013   //   Autor: Maciej   //   Aktualności, Kółko przyrodnicze IV-VI  //  Brak komentarzy

      Bohaterem dzisiejszych zajęć był Archimedes i jego prawo. Doświadczalnie sprawdzaliśmy, czy różne przedmioty wrzucone do wody pływają. Badaliśmy gęstość cieczy: wody i oleju. Zaobserwowaliśmy, że kulka z plasteliny po zanurzeniu w wodzie ją wypiera. Dlatego poziom wody w szklance się podnosi. Ciężar jabłka się zmniejsza po zanurzeniu w wodzie, co wskazał siłomierz. Jak to wyjaśnić? Odpowiedzi należy szukać w prawie Archimedesa, które mówi, że na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu, która powoduje, że traci ono pozornie na ciężarze tyle, ile wynosi ciężar cieczy wypartej przez to ciało. Kolejne pytanie, na które szukaliśmy odpowiedzi: ?Dlaczego statek nie tonie??. Wykonaliśmy doświadczenie z kulką i łódką z takiej samej ilości plasteliny. Kulka po wrzuceniu do wody zatonęła, a łódka pływała po powierzchni. Dlaczego? Kulka tonie, bo plastelina ma większą gęstość niż woda. Łódka zrobiona jest z takiej samej ilości plasteliny, więc jej gęstość nie ulega zmianie. Jednak łódka ma znacznie większą objętość. Dzięki temu gęstość łódki wypełnionej powietrzem jest mniejsza od gęstości wody.

Dowiedz się więcej?

       Archimedes był greckim filozofem przyrody i matematyki. Jak głosi legenda, król Syrakuzy ? Hieron II poprosił go, by ten sprawdził, czy jego nowa korona jest zrobiona ze szczerego złota. Postawił jednak warunek, aby mędrzec jej nie zniszczył. Podczas kąpieli Archimedesa nagle olśniło. Zauważył, że jego ciało w wodzie jest znacznie lżejsze niż w powietrzu. Nasunęło mu to myśl, że istnieje określony stosunek między zmniejszeniem się ciężaru ciała zanurzonego, a ciężarem wypartego przez nie płynu (prawo Archimedesa). Zachwycony swoim odkryciem  z  okrzykiem ?Eureka!? (co po grecku oznacza: ?Znalazłem?) wyskoczył z wanny i pobiegł do pałacu. Już wiedział, że wystarczy zmierzyć objętość cieczy wypartej przez koronę i porównać ją z objętością cieczy wypartej przez kawałek czystego złota o tej samej masie. Jeżeli korona wykonana jest ze złota, wynik powinien być taki sam. Niestety okazało się, że wynik był inny. Nieuczciwy złotnik poniósł srogą karę.

Kółko przyrodnicze ?Młodzi Badacze Przyrody?

Komentarze